Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny

DEFINICE

    Kyseliny jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích kromě kationtů vodíku neodštěpují žádný jiný kationt.

kyselina sirovodíková

PŘÍKLADY

HNO3 - kyselina dusičná
HF - kyselina fluorovodíková
H2SO4 - kyselina sírová
H2S - kyselina sirovodíková

ROZDĚLENÍ

    Kyseliny můžeme rozdělit například takto:

KYSELINY
Kyslíkaté
HNO2, H3PO3
Bezkyslíkaté
HCl, HBr
Silné
HI, H2SO4
Slabé
HCN, H2CO3
Středně silné
HF, H3PO4

NÁZVOSLOVÍ

Bezkyslíkaté kyseliny

    Jejich názvy se tvoří slovem kyselina a přidáním koncovky -ová k názvu původní sloučeniny.

HF - kyselina fluorovodíková
HCN - kyselina kyanovodíková
H2S - kyselina sirovodíková

Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny)

    Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H2SO4. Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2. Kyslík má náboj -2 a z toho vyplývá, že celkový náboj je -8. Součet nábojů se musí rovnat nule. Co se týče síry, její náboj x budeme muset zjistit jednoduchou rovnici: sečteme si všechny náboje po pořádku +2 + x -8 = 0. Řešení: x= +6
    Po zjištění oxidačního čísla si odvodíme název tak, že k názvu kyselinotvorného prvku (v tomto případě k síře) přiřadíme odpovídající koncovku. Podle tabulky si tu koncovku vyhledáme. Bude to vypadat následovně: síra + -ová = kyselina sírová.
    Jestliže prvek tvoří v témže oxidačním čísle dvě čí více jednoduchých oxokyselin, zpřesňují se názvy těchto oxokyselin tak, že pomocí číslovkových předpon se vyjádří počet vodíků (předpona hydrogen-).

Příklad:

HPO3 - kys. hydrogenfosforečná
H3PO4 - kys. trihydrogenfosforečná
HAsO2 - kys. hydrogenarsenitá
H4SiO4 - kys. tetrahydrogenkřemičitáTabulka koncovek kyslíkatých kyselin
oxidační č. koncovka příklad vzorec
I - ná kyselina brom H+IBr+IO-II
II - atá kyselina olovnatá H2+IPb+IIO2-II
III - itá kyselina boritá H+IB+IIIO2-II
IV - ičitá kyselina uhličitá H2+IC+IVO3-II
V - ičná
- ečná
kyselina dusičná
kyselina chlorečná
H+IN+VO3-II
H+ICl+VO3-II
VI - ová kyselina sírová H2+IS+VIO4-II
VII - istá kyselina jodistá H+II+VIIO4-II
VIII - ičelá kyselina osmičelá H2+IOs+VIIIO5-II

GRAFICKÉ VZORCE

    Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby mezi jednotlivými ionty. Pro napsání grafického vzorce kyseliny budeme se řídit následujícími postupy a pravidly:

1. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly.

2. Ke každému iontu musí vést takové množství čár (vazeb), které odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu v b.1.

3. V bezkyslíkatých binárních kyselinách kationt vodíku H+, který se při chemických reakcích může vyměnit na jiný kationt, se připojuje k kyselinotvornému prvku přímo.

4. V kyslíkatých kyselinách kationt vodíku H+, který se při chemických reakcích může vyměnit na jiný kationt, se připojuje k kyselinotvornému prvku přes kyslík.

5. Mezi ionty se stejným znamínkem náboje nesmí být spojení (kromě některých sloučenin například peroxidů).

Příklad 1. Kyselina chlorovodíková - H+ICl-I.
Grafický vzorec: H-Cl

Příklad 2. Kyselina chlorná - H+ICl+IO-II.
Grafický vzorec: H-O-Cl

Příklad 3. Kyselina dusitá - H+IN+IIIO2-II.
Grafický vzorec: H-O-N=O

Příklad 4. Kyselina fosforečná - H3+IP+VO4-II
Grafický vzorec:
H-O\
H-O-P=O
H-O/

Příklad 5. Kyselina manganistá - H+IMn+VIIO4-II
Grafický vzorec:
              //O
H-O-Mn =O
              \\O

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

    Kyseliny reagují:

1) se zásadotvornými oxidy; vzniká sůl a voda:
H2SO4 + K2O = K2SO4 + H2O - síran draselný + voda

2) s amfoterními oxidy; vzniká sůl a voda:
6HCl + Al2O3 = 2AlCl3 + 3H2O - chloritan hlinitý + voda:

3) s hydroxidy (reakce neutralizace); vzniká sůl a voda:
H2S + 2LiOH = Li2S + 2H2O - sulfid litný + voda

4) s amfoterními hydroxidy; vzniká sůl a voda:
2HNO3 + Zn (OH)2 = Zn (NO3)2 + 2H2O - dusičnan zinečnatý + voda

5) se solemi; vzniká nová kyselina a nová sůl:
    a) silná kyselina "vytlačuje" ze soli slabší kyselinu:
2HI + Na2SiO3 = H2SiO3 + 2NaI - kyselina křemičitá + jodid sodný

    b) kyselina po reakci je těkavější než před reakcí:
2H3PO4 + 3K2S = 3H2S + 2K3PO4 - plynný sirovodík + fosforečnan draselný

    c) vytvořená sůl je nerozpustná ve vodě:
H2S + Cu(NO3)2 = 2HNO3 + CuS - kyselina dusičná + sulfid měďnatý (sraženina)

6) kyseliny (s výjimkou dusičné, koncentrované sírové a některých jiných) reagují s kovy, které v pořadí chemické aktivity jsou vlevo od vodíku:

POŘADÍ CHEMICKÉ AKTIVITY
Li K Ba Ca Na Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Sb Cu Hg Ag Pt Au
                        Růst chemické aktivity

vzniká sůl a plynný vodík.
2HCl + Zn = ZnCl2 + H2 - chlorid zinečnatý + plynný vodík
HCl + Cu = nereagují

 

čerpáno - z wikipedie.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброе утро

(MACMASTER0143, 26. 7. 2021 14:38)

Доброе утро.

В этом случае алгоритмы иногда не учитывают часть режимов движения снижая простоту безопасной управляемости. Установленный в нишу бойлер декорируют жалюзи. В зависимости от модели устройства скорость может различаться но не будет превышать 13 500 оборотов в минуту. И так вместо этого светодиода паял инфракрасный диод от пульта. Затем на выходной патрубок котла надеваем переходной адаптер который будет соединен с дымоходом. Подробнее об этой теме лучший вебсайт по ссылке https://umtronica.ru/ .
Они обеспечивают более качественную очистку воздуха от примесей за счет эффективного воздействия сжатого воздуха. В целях получения равномерного распределения ремонтных работ по месяцам а следовательно и равномерной загрузки ремонтного персонала в допустимых пределах возможно смещение во времени сроков ремонта отдельных агрегатов. К вспомогательной аппаратуре относят аппараты общего назначения такие как промежуточное реле соединительные блоки контакторы магнитные пускатели и переключатели. С учетом требования быстроходности первых валов этот вариант является более предпочтительным поэтому на нем и остановимся. Размеры ленточных пил по дереву этого типа могут отличаться.
Хорошего дня!

News 2021

(Stephensot, 26. 7. 2021 1:38)

В Pinterest с 2012 г. Моя Реклама в нем дает Заказчикам из Etsy, Shopify, amazon заработки от 7000 до 100 000 usd в месяц. https://youtu.be/v-b2HL-ZF4c Ручная работа, Цена 300 - 500 usd за месяц

крышка коренного подшипника коленчатого вала

(Donaldamp, 25. 7. 2021 3:03)

Привет господа
Обустройство скважины с адаптером Рассмотрим пошаговый процесс монтажа адаптера
Раскапывают траншею глубиной ниже уровня замерзания (1,5-2 метра) и шириной 0,5 метров для удобства монтажа.
В обсадной трубе сверлят отверстие требуемого диаметра и обрабатывают его края.
Подготавливают адаптер: сначала его очищают от технологической смазки, затем для надежной фиксации обрабатывают герметиком уплотнительные кольца.
В обсадную трубу опускают адаптер , используя Т-образный ключ. Резьбовую часть заводят в подготовленное отверстие. Затем обе части конструкции соединяют между собой.
К погружному насосу подключают питающий и греющий кабель. Верх обсадной трубы обрезают и закрывают крышкой.
Монтируются вспомогательные приборы.
Проверка работоспособности системы и ее герметичности.
Засыпают траншею песком.
Монтаж завершен.

looking for a sponsor

(Lolalus, 25. 7. 2021 0:28)

<img src="https://i.imgur.com/ANxKI85.jpeg">
Good day! Looking for a sponsor. My profile on the search site:
https://datingforkings.club/ My Name: Alisa Lozavarova

loli*ta gi*rl fu*ck c*p pt*hc

(Raalphhak, 24. 7. 2021 23:27)

loli*ta gi*rl fu*ck c*p pt*hc

https://m2.tc/P91p

best erectile dysfunction

(hydroxychloroquine what is it, 24. 7. 2021 11:52)

hydroxychloroquine 200 mg high https://plaquenilx.com/# hydroxicloriquin

male erectile complex

(hydrochoriquine, 24. 7. 2021 3:54)

hydroxychloroquine sul https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine

Larryzer

(Larryzer, 24. 7. 2021 3:11)


What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable experience concerning unexpected emotions.

News 2021

(JosephJef, 24. 7. 2021 1:08)

Авиабилеты дешево от проверенных авиакомпаний! https://avia-bilet.online/rossiya-sankt-peterburg - купить авиабилеты недорого. Купить авиабилеты дешево, авиабилеты онлайн. Поиск от 728 проверенных авиакомпаний по всему миру! Самые популярные направления перелетов по самым низким ценам в интернете!

Вернуть проиграные деньги в казино

(Advokatv2782, 23. 7. 2021 7:37)

Проиграли деньги в казино?
Мы поможем их вернуть! Обращайтесь.

https://is.gd/azusSa

torr hud underliv

(torr hud underliv, 23. 7. 2021 4:38)


It's remarkable designed for me to have a site, which is beneficial in favor of my knowledge. thanks admin torr hud underliv axat.teswomango.com/map7.php

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸業,在第一借錢網裏一應俱全

(TerryWew, 23. 7. 2021 2:14)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸業,在第一借錢網裏一應俱全

https://168cash.com.tw/

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

(RogerHah, 22. 7. 2021 20:46)

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

https://man-r20.com/

erectile home remedy

(hydroxychloroq, 21. 7. 2021 23:42)

hydroxycloquine https://plaquenilx.com/# hcqs 200

What are the least powerful cars?

(HarryTHOUP, 20. 7. 2021 9:58)

this website https://poweretty.com/tata-safari - What’s more important: power or torque?

dealing with erectile dysfunction

(hydro plaquenil, 20. 7. 2021 7:47)

hydroxycloquin https://plaquenilx.com/# hydrochloroqine

Всем доброго дня

(SPANO4173, 19. 7. 2021 8:55)

Всем здравствуйте.

Но поскольку они быстро завоевали популярность разработчики начали улучшать и модернизировать маршрутные компьютеры. Осмотреть плату визуально можно самостоятельно. При закипании электролита вода распадается на кислород и водород концентрация кислоты повышается и чем больший уровень перезаряда тем интенсивнее будет происходить этот процесс. Нужно отметить что описанная выше национальная еврейская шапочка это дань установившемуся обычаю а не требованию закона. На работоспособностьсистемы влияют агрессивные частицы воздушного потока и резкие перепадытемператур. Подробнее об этой теме самый полезный вебсайт вот https://fdrives.ru/ .
Кроме геометрии управляющая программа содержит технологию которая служит для управления прочим оборудованием. Они могут быть конвекционного типа или инфракрасные. Изготавливать дымоход в кирпичной стене или подключаться к уже существующему каналу можно только при условии наличия гильзования. Сейчас на рынке присутствует большое количество фирм предлагаемых свою продукцию. Подсоединение инструмента к электрической сети разрешается только через штепсельные соединения имеющие заземляющий контакт.
Успехов всем!

loli*ta gi*rl fu*ck c*p pt*hc

(Raalphhak, 18. 7. 2021 23:14)

loli*ta gi*rl fu*ck c*p pt*hc

https://m2.tc/P91p

best erectile dysfunction supplement

(hydro plaquenil, 18. 7. 2021 16:52)

hydroxychloroquine sulfate tablets https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine 200mg tablets

typ23505rtuyjyh

(num23505krya, 18. 7. 2021 14:10)

mes23505rtjuny s5z3rOR gMZb CdmMLsh


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98

následující »